Главата

Сънуването и виждането на главата се обяснява като мечта с важен символизъм за мечтателя. Този сън означава мъдрост, интелект, разбиране и рационалност. Тя може също така да представлява вашите постижения, себе си образ и възприятие на света. Сънуването, че някой се опитва да ти откъсне главата, означава, че това е ясно, че не виждам ситуация или проблем. Може би ще откажеш да видиш истината. Трябва да се изправим пред ситуацията или лицето, въпреки болката и дискомфорта, че може да се почувствате, докато правите това.