Обвинен

Мечтата да бъдеш обвинена в нещо, може да представлява чувство на вина или да обвинява себе си. Модели на пораженческо мислене. Тя може да бъде и представяне на съмнения, които имате за себе си или за избор, който правите.