Обвиняват

Когато мечтаеш да бъдеш обвинен в нещо, това може да е знак за вината ти. Този сън може да бъде и значението на вас, не сте сигурни какво искате от живота. Трябва да знаете какви избори правите и какви избори трябва да направите. Ако обвинявате други хора да виждат в съня ви, то то показва, че имате афери с хора, които са около вас. Ако мечтаете, че сте обвинен като крадец, тя представлява финансовите загуби, които ще имате в бъдеще. Ако мечтаете, че някой е обвинен, като не е добър човек, символизира вашите проблеми, които ще имате, в който случай ще страдате като човек.