Мръсна коса

Мечтата на мръсната коса символизира мисли, емоции или нагласи, които са станали негативни, корумпирани или застояли.