Фото кабина

Мечтата на фото кабина символизира желанието ви да създадете умишлено глупави или светли спомени за приятел или дете. Време е да се уверим, че нещо се помни по сериозен начин. Негативно, фото кабината може да бъде знак, че отивате по пътя си за възстановяване на ~позитивизъм~ на горчива връзка преди да заминете. Тя може също така да бъде представяне на себе си неудобно нарочно за някой, за да се чувстват по-добре да ви спомни.