Адам и Ева

Сънят за Адам и Ева символизира една област в живота ви, където започвате от нулата, или трябва да възстановите живота си. Сънищата на Адам и Ева обикновено са придружени от символи като ядрени бомби или за да се създаде света. Това отразява една мощна промяна в живота или вярата на сънуващия, която ги принуждава да започнат отново или да се движат в нова посока.