Вън

Ако видите кабела в съня, тогава такава мечта предсказва за своята независимост и дълголетие. Кабелът, който е счупен, означава липса на енергия във вашата личност. Може би има определени неща, които трябва да се коригират, за да се извърши перфектно.