Коза

Сънуването или виждането в козите в съня им представлява тяхната липса на преценка и на тяхната доверчност. Също така считайте асоциацията с козата като ~изкупителна жертва~ или ~ако нечия коза~. Ако сте мечтали, че коза ви съвети, тя предотвратява враговете да се опитват да се добере до вашите бизнес планове.