Шал

Ако мечтаете за шал, тогава обозначете потискането, което сте направили в себе си. Може би само ти си този, който има проблеми с емоциите, които имаш. Да носите шал може да покаже истински здравословни проблеми, които имате в будния си живот, като болка през или проводник. Шалът може да покаже и раздялата между вашите мисли и емоции, което означава, че не казвате как се чувствате и се правите на човек, който не сте наистина.