Кактус

Сънят, в който виждате кактуса, представлява усещането за безнадеждност. Може би нямате достатъчно време и разширение за вашия индивидуален растеж. Трудно ти е да бъдеш това, което си, поради липса на независимост. По-високите тръни на кактуси, толкова по-голяма е нуждата от свобода. Като алтернатива, сънят за кактуси може да покаже какти се предпазват от тези, които могат да ви навредят. Кактуса може също да показва временни спорове и негативни чувства, които ще останат само за кратък период от време.