Винарска изба

Когато сте в изба в съня си, това означава, че познавате и познавате лошите и добри неща в живота си.