Верига

Ако сте в капан в съня, тогава такъв сън показва как се чувствате вътре. Може би има някои ограничения или бариери, които не престават да бъдат тези, които искате да бъдете. Затвора в сънищата също е символ на страховете ви да бъдете заловени в неща, които са били извършени неправилно.