Стол

Ако видите стол в съня, този сън представлява необходимостта да спрете да правите това, което правите в будния си живот. Сънят предполага, че си почиваш и се отпусни малко. Ако някой ви е предложил стола, тогава такъв сън предполага, че приемате помощ, когато някой ви го предложи.