Люлеещ се стол

В съня си да видите забързания люлеещ се стол се обяснява като мечта с важен символизъм за сънуващия. Тази мечта означава приятелска атмосфера и весели удоволствия. Мечтаването и виждането на свободен люлеещ се стол в процеса на сънуване може да бъде символизма на страданието и отчуждението.