Винарска изба

Сънувайки, че сте във винена изба, има символичното значение на всички аспекти на вашата личност. Винарната в съня представлява всички страни на характера му. Алтернативно, той предполага всичките ви минали преживявания, ситуации, взаимоотношения – както положителни, така и отрицателни.