Столове

Мечтата за един стол символизира ~поставянето на думи~ с решение. Да застанеш в живота. Не искам да правя нищо. Чакаш или раздаваш нещо. Бездействие, предпочитайки да се отпуснете или пасивност. Нещо, което се чувствате комфортно да правите или не. Като алтернатива, столът може да отрази как отделяте време за обмисляне на ситуация преди да продължите.