Кея

Мечтата и виждането, че сте кей, представлява самооразмислие и интроспект в подсъзнанието си. Вие сте готови да изследвате и да растете като индивид. Мечтата на емоционалния и духовен растеж.