Лепило

За да видите стикер на съня, тя показва тяхната склонност да се придържат към нещата и да не ги пускат. Вероятно сънят ти казва да забравиш миналото и да продължиш напред. От друга страна, стикерът може да показва или да си спомни нещо, което сте били готови да направите за известно време. Помислете за това как изглеждат стикерите и начина, по който гледат в съня, тъй като това ще даде много повече информация за съня.