Кутия

Когато видите кутията в съня, тогава такъв сън показва как преосмисляте живота си и ценностите си. Може би се опитваш да намериш истинските ценности и смисъл на живота. Като алтернатива, сънят може да представлява ситуацията, която сте отнесли. Може би си бил проверен и сега можеш да живееш както преди.