Пощенска кутия в САЩ

Пощенската кутия на САЩ в сънищата се тълкува като нещо забранено в живота ви. Може би има неща, които ще бъдат помолени да направите.