Ковчег

Ковчегът в съня показва необходимостта от затваряне към ситуация или хора. Сънят може да покаже и новите възможности, които ще дойдат, но първо трябва да завършиш това, което започна. Помислете дали да планирате бъдещето и да сте сигурни, че забелязвате потенциала във всички аспекти на живота си.