Cal

Сънувайки, че сте в клиниката показва пътя на промяната в живота си. Варосването в съня е представянето на акт на опит за постигане на промени в старите си навици. Тя може да се интерпретира като символизъм, че само се преструвате, че променяте и се опитвате да покриете вашата марка, вина или други несъвършенства.