Панталон От Капри

Мечтата с панталони capri символизира дисциплина или вземане на решения, които са чувствителни към осъзнаване колко различни е през цялото време. Капри панталони също може да бъде представяне на вашия ентусиазъм, за да искат да опитате нови неща през цялото време. Пример: Човек мечтал да види баба си с панталони capri. В реалния живот тя се приспособяваше да бъде наскоро разведена.