Тротоара

За да видите тротоара, на който се разхождате, символизира пътя, никой няма да вземе, когато се опитва да постигне целите. Вероятно поемаш новия път в живота си. Помислете, че ако тротоара е счупен или напукана, тогава се показват бариерите и препятствията, които ще се изправят, докато вървите до края на пътя. Извършването на някои промени, които могат да направят този тротоар е лесно да се ходи по.