Тротоара

Мечтата ви, че вървите по тротоара символизира непрекъснатия напредък за постигане на целите. Резултатите, които се чувствате абсолютно сигурни. Бавен напредък в някои области на живота си, че сте уверени. Посока в живота, в която си ~знаеш~. Пътека, която е уверена в живота. Напукана тротоара може да отразява незначителни проблеми или временни пречки, които ви пречат да постигнете напълно цел или да сте напълно уверени.