Сбогом!

Когато мечтаете да кажете щастлив ада на някого, след това тя символизира щастливо време, забавни партита, неочаквани гости, ще имате много скоро. Когато видиш тъжно сбогуване с някого, това е знак за тежък живот пред нас. Може да е и смисълът да загубиш някого, когото обичаш, и колко болезнен и нещастен ще бъдеш.