ДНК, дезиврибонуклеинова киселина (ДНК)

Мечтата за ДНК има двусмислено значение. Сънуването на ДНК представлява научната му природа. Алтернативно, той предлага да се изчисли всичко много педантично. Да бъдеш такъв човек е огромно предимство. Ако нямаш научни умения и не си педантичен, тогава трябва да имаш тези качества. Сънят предполага, че трябва да се съсредоточи вниманието си и да мисля много за нещата. Трябва внимателно да планирате всичко, за да преминете в живота. Може би трябва да се поучите от негативните ситуации, които сте изпитали в живота си. Сънят може да представлява инициалите на някои хора или нещо друго. Инициалите са D, N и A. Трябва да помислите кой или какво в живота си има тези инициали.