Нощница

Да видиш или носиш нощна риза в процеса на сънуване е голяма поличница за теб. Този сън показва вашата Сътжестивност. Може би смятате хората да виждат това, което сте вие и намеренията си. Символът може да бъде и игра на небрежното ви положение.