Тийнейджър

Мечтата за тийнейджър символизира аспект на собствения си, който се бори за независимост и самостоятелност. Да знаеш, че е силата без да я имаш напълно. Не си напълно зрял в някоя област от живота ти. Позитивно, тийнейджър може да отразява откритост на ума или бунт. Бъди отворен за всичко. Има смелостта да рискуваш. Отрицателно, тийнейджър символизира егоизъм, завист или наивно мислене, което замества здравия разум. Не съвсем, разбирам срещу какво се изправяш. Дребни идеи или социално взаимодействие. Аспект, който все още трябва да се развие, за да постигне дадена цел или да постигне изпълнение.