Тийнейджър

Ако сте извън юношеството си и мечтаете, че сте тийнейджър, тогава може да предложите, че сте действали незряло. Един от аспектите на себе си може все още да се нуждае от някакво развитие, за да постигне цел или постижение. Като алтернатива, може да се борите за независимостта и автономността си.