Приети

Мечтата за осиновяване на дете символизира поемането на нещо ново и различно. Тя може да бъде представяне на изхвърлен или нежелан аспект от вашия живот, който се внася.