Свещник

Ако видите полилея в съня, тогава такава мечта показва просперитет и благодат в живота си. Мечтата ти обещава голямо бъдеще.