Приети

Когато мечтаете да осиновите дете, това символизира новите предизвикателства, които ще имате. Това може да бъде нова дейност или работа ще има. Ако се разглеждате като осиновено дете, това означава, че ви липсва дете в живота си.