Компост

Мечтата за компостиране символизира ченълинг или трансформиране на неостарели идеи или минали преживявания в преживяване на обучение. Не искат да оставят лош опит или неуспех да отида на прах. Мечтата за използването на оплодената почва символизира ново начало в живота ви, базирано на опита от обучението на вашите неуспехи или минало.