Разклащане

Сънуването, че сте огромни, може да се тълкува като подновяване и прераждане. Треперенето в съня е също символ на старата му рутина и традиция на актьорството. Също така показва стари начини на мислене. Всички тези качества са взети от живота ви. В противен случай, сънят показва, че ще се отървете от тези стари навици. Ако не, помислете за по-доброто бъдеще без старо минало. Може би има нужда да се отървете от миналото, за да посрещнете в бъдеще. От друга страна, може да има съвсем различно обяснение. Сънуването на треперене неволно, обикновено в резултат на тревожност, възбуда или крехкост може да бъде знак за неприятна емоция, причинена от убеждението, че някой или нещо е опасно. Страх ли те е? Сега страх ли те е? Може би затова подсъзнанието ти ти праща мечтата да се разтрепериш. Може би трепериш от страх в реалния живот.