Компост

Сънуването или виждането в компост на съня може да показва, че неадетиралите идеи или минали преживявания могат да се каналират и трансформират в нещо полезно или нещо, което можете да научите.