Затворничарят

Сънуването и виждането на тъмничар се тълкува като препоръка на подсъзнанието за мечтателя да мисли за това може би той или тя е бил задържан по някакъв начин, от собствената си система на вярвания или от някой друг.