Противника

Мечтата за противника символизира хора или ситуации, които са враждебни към техните желания или цели. Мечтата да се изправиш срещу противника може да представлява конфликт или страх, пред който си изправен в реалния живот.