Противника

Ако мечтаете, че сте изправени пред противника символизира, че той ще предпази вас и другите от всякакви щети. Когато мечтаете за преодоляване на противника означава, че ще избегнете всякакви трудности, с които ще се справите. Не се притеснявайте, как ще го решите сами.