Бедствие

Сънят за несгодите символизира препятствия или предизвикателства, пред които сте изправени в будния си живот. Може да имате проблеми с постигането на целта. Нещо винаги е пречка по пътя ти.