Бедствие

Когато мечтаете за несгоди, вие сте изправени пред един, това означава, че ще падне и вашето бъдеще ще бъде трудно и нещастен. Ако видите, че други хора са в несгоди, символизира някой, който търси помощ. Може би този човек ще има финансови проблеми или може би някаква болест. Не бягай от този човек, тъй като той ще се нуждае от вашата помощ.