Адвокат

Мечтата на адвоката обозначава необходимостта от помощ. Може би не сте в състояние да се справи само сами, затова търсите помощ.