Адвокат

Мечтата за адвокат символизира един от аспектите на себе си, който осигурява съответствие. Вие или някой, който се уверява, че дадена ситуация е справедлива, като следвате правилата, или някой прави това, което трябва да направи. Уверете се, че всичко е наред или подходящо. Оправям нещата. Тя може да бъде и представителството на намеса от някакъв вид. Разрешаване на конфликти.