Адвокат

Ако мечтаете да бъдете адвокат, той ви представя като отдадена, лоялна, истинска и сигурна личност, която сте за вашите приятели, семейство или в своя полза. Тази мечта символизира колко мощна и мощна.