Адвокат

Сънувам и виждайки, че сте адвокат, предполага, че помощта е достъпна за вас, ако питате. Трябва да оставите настрана гордостта си и да потърсите помощ от другите.