Черупка

Да чуеш лаене в съня си символизира отношението ти към другите, особено когато говориш с тях. Може да е, че когато имате разговор, вие вдигате гласа си или им давате заповеди вместо да говорите спокойно и много добре. Помислете, че мечтите могат да покажат колко досадни и досадни са те за другите. Ако мечтаете за куче, което лае много добре, това означава щастие и енергия. Когато кучето е лае брутално символизира му неприятен говори с другите. Имайте предвид, че сънят може да покаже и неопитиви приятели или колеги, които са заобиколени от вас.