Летищен

Мечтата за летище символизира началото или края на планове или идеи. Чакайки да се отклони от самолет отразява нова идея или план, който е готов да излети. Приближаваш нова отправна точка в живота си. Може да се готвите да изпитате нова връзка, нова кариера или ново приключение. Чакането на самолета да се приземи отразява текущия план или идеята, че той свършва. Може да чакате за връзка, кариера или приключение, за да приключи.