Аерозолни

Мечтата на спрей може да символизира удобна способност да се промени нещо.