Cera

Сънят на восък символизира вашето сърце и срам, че нещо негативно, което съм чувал за вас е истина. Чувстваш се зле, ако осъзнаеш, че трябва да се погрижиш за нещо неприятно. ~Не мога да повярвам, че това е мой проблем.~ Позитивно, восъкът може да отразява вашето очарование или откритие, че има значителен начин да се подобрите, защото в наистието или невежеството не знаят какво е правил