Път

Ако мечтаете за кошница, значи материалните аспекти на вашето същество.